Rreth 50% të shpenzimeve të këtij udhëtimi një mujor do të mbulohen nga Lëvizja MJAFT!, ndërkohë që pjesa që mbetet është përgjegjësi e vetë pjesëmarrësve në këtë udhëtim.

Lëvizja MJAFT! merr përsipër të mbulojë shpezimet si me poshte për çdo pjesëmarrës ne euroudhetim 2017:

 Biletë treni abone (inter rail global pass)

 Biletë Avioni (Tiranë-Verona-Tiranë) ose Biletë Trageti (Durrës-Ancona-Durrës)

 Rezervim, nė tren (23 korrik)

 Sigurimi shendetesor pėr udhėtime

 Kuotė

 Karta studentit pėr hostelet nė BE

 Hostel 3 netë në Berlin (24-26 Korrik)

*Çdo shpenzim tjetër duhet të mbulohet nga vetë pjesëmarrësit. Këto shpenzime mund të perfshijnë akomodimin, ushqimin, telefononatat gjatë udhëtimit nëpër Evropë. Këto shpenzime janë përllogaritur të kenë një kosto minimale relative nga: 500 – 1000 Euro për person.